De European Grooming Association (EGA) is een organisatie zonder winstoogmerk die gericht is op het promoten en ontwikkelen van het trimvak. Per land kan er maar één vereniging aangesloten zijn bij de EGA en één afgevaardigd team naar een WK sturen. Alle EGA wedstrijden hanteren hetzelfde wedstrijdreglement.