Naam Categorie
Anita ten Brincke - te Brake Handstripping
Nike Elbertsen Spaniels and Setters
Susan Zeestraten Pure Breeds
Lienke Luthart Poodles
Annelies van Ommen Reserve
Natasja Timmermans Team lid

Team 2024

Team 2022