Lienke Luthart, 1e plaats Standaard poedel, kampioensklasse

Lienke Luthart, 1e plaats, solo clipper

Yvette van Altena, 2e plaats solo clipper

Yvette van Altena, Bichon     Susan Zeestraten, Schnauzer

Lienke Luthart, Poedel         Annelies van Ommen, Engelse Cocker Spaniel