Kampioensklasse - Poedel / Champions class - Poodle

€ 25,00

Kampioensklasse - poedel (de deelnemer heeft reeds een 1e plaats behaald in de openklasse of is gespecialiseerd in het ras van inschrijving).

Champions class - poodle (the participant has already obtained a 1st place in the open class or is specialized in the breed of registration).